• Slider image

  Tevékenységek

 • Slider image

  Anyagbeszerzés és kivitelezés

 • Slider image

  Referencia

 • Slider image

  Hírek

 • Slider image

  Kapcsolat

Anyagbeszerzés és kivitelezés Hőenergetikai szakvélemény készítés

Hőenergetikai szakvélemény készítés

Épületenergetika

Tanúsítás

Tudja, hogy az Ön ingatlana mennyivel fogyaszthatna kevesebbet? Önnek is érdekében áll elkészíttetnie az épületenergetikai tanúsítást! Ha megvizsgáltatja, tanúsíttatja lakását, házát, jelentős energiát takaríthat meg!

Ha Ön most vásárol, vagy bérel lakást, házat, kérje a tanúsítást az eladótól vagy bérbeadótól! Pénzt takarít meg, védi környezetét és biztosíthatja, hogy a jövőben a tulajdonába került ingatlanra ne kelljen ismét jelentős összeget költenie!

Az energiatanúsítvány nemcsak egy okirat, hanem lakásának, házának vizsgája is egyben.
A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében
2012. január 1.-jétől kötelező az 50 m2-nél nagyobb lakóingatlanok energiatanúsítványának elkészítése,

 • új építés,
 • adás-vétel, illetve
 • egy évet meghaladó bérbeadása esetén.

Ha Önnek szüksége van a fenti esetek egyike miatt az energiatanúsítványra, gyors és precíz munkával vállaljuk annak elkészítését.

Mi az épületenergetikai tanúsítás, és mi a célja?

Az épületek energetikai minőségtanúsítványa az épületről és az épület „üzemeltetéséhez” szükséges épületgépészeti rendszerekről szól. Megmutatja, hogy amennyiben az épületet a statisztikai átlagnak vagy a technika jelenlegi állásának megfelelő igényű és magatartású fogyasztók használják, és az időjárási adatsor megfelel a területi és időbeli átlagok alapján rögzítettnek, akkor az épület energiaigénye mekkora.

 

Az épületenergetikai tanúsítás eredményeként az energetikai besorolás tájékoztat az épület energetikai minőségről, befolyásolhatja a piaci értéket, feltétele lehet valamilyen támogatásnak.
Ezen felül az energetikai tanúsítás tartalmazza a minősített épület energetikailag hatékony, ésszerű, felújítására vonatkozó javaslatokat.

Az épületenergetikai minőségi osztályba besorolás az adott épület összesített energetikai jellemzőjének, és - általános esetben - az azonos felület/térfogatarányú és azonos rendeltetésű épületre előírt összesített energetikai jellemző arányának százalékos értéke.

Az épület összesített energetikai jellemzője: az épület rendeltetésszerű használatának feltételeit biztosító, épületgépészeti rendszerek egységnyi fűtött térfogatra vonatkozó primer  energiában kifejezett fogyasztása.

Az eredmény megmutatja, hogy ha a jelenlegi épületet és épületgépészeti rendszereket standard (azaz szabványban meghatározott fogyasztói magatartással bíró) fogyasztók használnák, mennyi lenne az összesített energetikai jellemző és, hogy ez hány százaléka az adott rendeltetésű épületre előírt követelményértéknek?

A primer energia

Az egyes energiahordozók nem egyformán „értékesek”. Ha például az egységnyi fűtési célú hőenergia fogyasztást összevetjük az egységnyi villamos energiafogyasztással (amely szolgálhatja a világítást, a kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok meghajtását), akkor nyilvánvaló, hogy az egységnyi villamos energia az erőművekben kétszer – háromszor annyi hőenergia fogyasztásból származik – a pontos szám az erőművek fajtájától és hatásfokától függ. A szállítás és elosztás veszteségei szintén befolyásolják ezt az arányt. A primer energiatartalom megállapítása egy-egy év statisztikai adatai alapján műszaki kérdés.

Mikor kötelező, és mikor ajánlott elkészíttetni az épületenergetikai tanúsítást? Mikor kötelező az energiatanúsítást elvégeztetni?

A 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése értelmében

 • új épület építésekor, (a használatbavételi eljárásban)
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása esetén
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy évet meghaladó bérbe adása esetén
 • 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

Mikor ajánlott az energiatanúsítást elvégeztetni?

 • épületszerkezeti és (vagy) épületgépészeti korszerűsítés előtt, a beruházási döntés megalapozására
 • energiahatékonysági pályázat előkészítésekor, a megtakarítás kimutatására

Mely építményekre nem szükséges elkészíttetni az épületenergetikai tanúsítást?

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; (nyaralók)
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; (ideiglenes épületek, felvonulási épületek)
 • a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • a műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

A tanúsítás jellemző lépései:

 • Épület geometriai adatainak meghatározása,
 • épületszerkezetek azonosítása,
 • épületgépészeti rendszerek azonosítása,
 • energetikai számítás elvégzése,
 • eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,
 • a tanúsítvány átadása a Megrendelőnek

Auditálás

Az auditálás egy adott épület egy adott időszakra vonatkozó vizsgálatáról szól. Az auditálás eredménye esetleges, függ attól, hogy

 • mikori, milyen időszakra (azaz milyen időjárási adatsorra) vonatkoznak az adatok,
 • hol van az épület (hegytetőn, déli lejtőn, belvárosban, külterületen,),
 • milyen az adott fogyasztók magatartása (kezdve azzal, hogy hányan vannak az adott
  alapterületen).

Az auditálás eredménye az épületre, épületgépészeti rendszerekre és a fogyasztóra együttesen jellemző. Az auditálás eredményeként nemcsak az épület és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, beszabályozására vonatkozóan tehetők ajánlások, hanem a fogyasztói magatartásra vonatkozóan is.

Az auditálás eredménye elsősorban annak a tulajdonosnak, üzemeltetőnek használónak fontos, aki továbbra is az épület vagy egység tulajdonosa, üzemeltetője, használója marad.

A tanúsítás és az auditálás között olyan szempontból lehet különbséget tenni, hogy a tanúsítás standard bemenő adatokkal meghatározott és általános tájékoztatást szolgáló információt nyújt, az auditálás pedig az adott konkrét esetről szól.

Megtérülés számítások

 

Ha Ön egy épületenergetikai felújítás előtt áll, biztosan szeretné megtudni, hogy a felújításra fordított összeg mennyi idő alatt térül meg. Ehhez egyrészt meg kell határozni az épület jelenlegi fogyasztását, a felújítás utáni energiafogyasztását, valamint a felújításra fordítandó költségeket. Előfordulhat, hogy egy jóhiszemű környezettudatos szemléletű felújítás elhatározását a megtérülés számítások egy másik, sokkal gazdaságosabb megoldás felé terelik. Mielőtt belevágna, kérje segítségünket.

A megtérülés számítás során össze kell vetnünk a fellépő költségeket, valamint a tervezett rendszer által termelt nyereséget az idő függvényében. A fellépő költségek egyrészt a bekerülési-, a telepítési-, a karbantartási költség, az üzemi költségek, valamint egyéb felmerülő költségek. A költségek árváltozását valamint az inflációt prognosztizálnunk kell. A nyereség tekintetében tudnunk kell a fajlagos energiahozamot, azaz hogy a rendszer mennyi kWh energiát termel évente, valamint a kiváltott energia árát a beruházáskor, illetve a rendszer élettartama során.Hőkamerás felvételek

A hő kamera  segítségével:

 • jelentős költséget takaríthatunk meg az Ön számára,
 • feltárjuk házának, lakásának gyenge pontjait,
 • megmutatjuk, hogy melyek azok az épületrészek, ahol a legtöbb hő távozik,
 • ellenőrizzük épületének hőhidjait és azok hő veszteségének mértékét, a penészedésre hajlamos részeit,
 • feltárjuk a felázott, nedves falszakaszokat, (a nedves részeken ugyanis a fokozott párolgás miatt hidegebb a felület)
 • a beépített nyílászárók gyenge pontjaira is rávilágítunk,
 • igazoljuk a hő technikai beruházások eredményeit,
 • feltárhatjuk a gépészeti és elektromos berendezések működési rendellenességeit.